VII Konferencja Techniczna ROE

VII Konferencja Techniczna ROE poświęcona HDD

 
„Nowe spojrzenie na technikę HDD” to hasło przewodnie konferencji w całości poświęconej najpopularniejszej wiertniczej metodzie budowy rurociągów. Dwa dni, sześć sesji wypełnionych wykładami ekspertów, prezentacjami interesujących projektów oraz debatą techniczną. Wydarzenie odbyło się w salach krakowskiego hotelu QUBUS w dniach 23–24 listopada.

Konferencję otworzył Robert Osikowicz, organizator i pomysłodawca wydarzenia, który przedstawił dwadzieścia najważniejszych cech HDD. Tuż po nim Weronika Karkocha i Alina Talaga, reprezentujące biuro PGNiG Gazoprojekt, omówiły dobre praktyki w projektowaniu przewiertów HDD. Trzeci referat w porannej sesji, autorstwa Justyny Cyrulik i Sebastiana Jurczaka (Geocore), dotyczył najważniejszych zagadnień związanych z wykonywaniem i interpretacją badań geologicznych, służących rozpoznaniu podłoża gruntowego.  Sesja druga poświęcona została w całości zagadnieniom określanym jako Zarządzanie Projektem. Kamil Kasprzak (ROE) opisał firmowe podejście do oceny jakości otworu wiertniczego i oceny ryzyka. Robert Osikowicz zaprezentował natomiast modelowanie parametryczne jako metodę określania prawdopodobnego harmonogramu i wymaganego budżetu projektu.

Kolejna sesja rozpoczęła się od referatu ”ParaTrack Gyro & Intersect Methodology”, a wygłosił go Michel Faas z Prime Horizontal. Metoda Intersect, stosowana od pewnego czasu także w Polsce, jest skutecznym narzędziem wspomagającym wiercenie długich otworów pilotowych. Przedstawiciele największego polskiego producenta narzędzi wiertniczych opowiedzieli o budowie, selekcji i praktycznych aplikacjach narzędzi rolkowych. Sesję zamknął Jan Ziaja (WWNiG AGH), starając się odpowiedzieć na pytanie: czy respektowanie standardów technicznych jest koniecznością w branży HDD.  Zwieńczeniem środowej debaty był panel dyskusyjny „Dane – informacja – wiedza – zapewnienie jakości – standard – rozwój”. Głos w moderowanym przez ROE panelu zabierali przedstawiciele firm: ILF Consulting Engineers (Katarzyna Ostrowska), Uponor (Edyta Zalewska), Gaz-System (Roland Kośka), Glinik (Grzegorz Sidor) oraz ZRB Janicki (Jacek Janicki). Paneliści wskazywali, że sposób gromadzenia danych, ich przetwarzania i raportowania wymaga od wszystkich stron procesu inwestycyjnego odpowiedniego zaangażowania. Dzielenie się informacjami napotyka jednak zbyt często na przeszkody formalne.

Drugiego dnia konferencji nie zabrakło również interesujących propozycji, pogłębiających wiedzę uczestników. Program składał się ponownie z trzech sesji. Damian Kowalczyk i Krzysztof Gąszcz (CETCO Poland) podjęli temat bentonitu jako podstawowego komponentu systemów płuczkowych oraz aspektów środowiskowych stosowania płynów wiertniczych. Następnym prelegentem był Roberto Maestrello (Colli Equipment), który zaprezentował referat o projektowaniu i eksploatacji narzędzi do wiercenia pilotowego i poszerzania otworu. Włoski inżynier dokonał porównania warunków brzegowych stosowania laminarnego i turbulentnego przepływu płuczki w otworze. Kolejną sesję rozpoczął Paweł Pill z Uponor Infra, skupiając się na zastosowaniu w technice HDD systemowych rozwiązań z materiałów PEHD. Następnie głos zabrał Raino Porvari, który opowiedział o zasadach poziomego wiercenia w trudnych warunkach geologicznych, realizowanego za pomocą oprzyrządowania firmy Geonex.

Program ostatniej części konferencji wypełnili inżynierowie z firmy ROE. O metodach analitycznych oceny wydajności procesu HDD – bazując na danych zarejestrowanych w trakcie rzeczywistych projektów – mówił Marek Mróz. Następny referat poświęcono eksploatacji i metodom inspekcji przewodu wiertniczego Jego autorem był Karol Gwóźdź. W programie krakowskiego wydarzenia nie zabrakło także oceny możliwości techniki HDD w kontekście stosowania urządzeń wiertniczych z segmentów MINI i MIDI. Wieloparametrowa analiza porównawcza wskazywała na aktualne możliwości stosowania tych kategorii urządzeń. Tradycyjnie ostatnim akordem konferencji była prezentacja najnowszej edycji list rankingowych ROE obejmujących kategorie: długość instalacji, objętość rurociągu, wskaźnik trudności instalacji HDI.

Dwujęzyczna konferencja była tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski. W tym istotnym dla branży wiertniczej wydarzeniu uczestniczyło 100 osób reprezentujących 45 podmiotów. Jak wynika z informacji przekazanych przez organizatora, w ciągu siedmiu edycji konferencji przedstawionych zostało 100 referatów i raportów technicznych.

Kolejne spotkanie branży wiertniczej HDD zostało zapowiedziana na listopad 2024 r.