Listy rankingowe

Listy zrealizowanych w Polsce projektów HDD uszeregowanych zgodnie z kategorią.

Listy_rankingowe

TOP 200 Kategoria bez podziału na klasę urządzenia wg. wskaźnika HDI

TOP 200 Kategoria bez podziału na klasę urządzenia wg. objętości otworu

TOP 200 Kategoria bez podziału na klasę urządzenia wg. długości otworu